DOLAR

9,6120$%1.37

EURO

11,1587%1.15

STERLİN

13,2188£%1.09

GRAM ALTIN

555,90%1,47

BİST100

1.522,04%0,18

BİTCOİN

587600฿%4.9824

ETHEREUM

39926Ξ%4.63508

a

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 200 Subay Alımı İçin Duyuru Yayımladı! YKS TYT Puanı Kaç? Şartlar Nedir?

Jandarma Genel Komutanlığı 2021 yılı Öğrenci alımı ilanını yayımladı. İlanın Detaylarını Siz Değerli İş Kovanı Okurlarımızla Paylaşıyoruz

Jandarma Genel Komutanlığı yayımladığı duyuru ile 2021 senesi Öğrenci Alımı duyuruları yayımladı. Bu kapsamda Askeri Duyurular ile gelen ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ( JSGA ) Güvenlik Bilimleri fakültesine Subay Talebe Alımı yapılacak. Bu kapsamda 2021 senesi Muvazzaf Subay Temini için Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 200 Erkek Talebe Alımı yapılacağı izah etti.

JSGA GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİMİ:

Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu (Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine yalnızca J.Gn.K.lığı için talebe tedarik edilecektir.) miktarda subay yetiştiren, bir senesi İngilizce hazırlık (İmtihanlarda başarılı olarak kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce muafiyet imtihanına tabi tutulacaktır. Bu imtihanda başarılı olanlar direk 1’inci sınıftan başlayacaktır.) olmak üzere (5) sene lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim müessesesidir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde subay diplomasının yanı sıra milli ve beynelmilel geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir.

EĞİTİM KOŞULU NEDİR?

Lise veya lise eşiti meslek okulu mezunları veya kayıt tarihine kadar mezun olabilecek vaziyette olanlar ile eşitliği Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar danışabilecektir.

YKS KOŞULU NEDİR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde müracaat için; ÖSYM tarafından yapılan 2021 yılı Yükseköğretim Müesseseleri Imtihanı’nda (YKS) aldıkları puan (Okul ve Ortaöğretim muvaffakiyet puanı ilave etmemiş şekliyle ) asal alınarak;

Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 veya üzerinde puan almak,

Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT);

– Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre, sıralamada en az 250.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

– Sayısal (SAY) puan türüne göre, sıralamada en az 100.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

– Sözel (SÖZ) puan türüne göre, sıralamada en az 50.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

Şehit veya görev malulü eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanların (EA, SAY, SÖZ) en az %80’ini almış olması gereklidir.

c. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine tedarik edilecek (200) öğrencinin; (1) %60’ı (120 öğrenci) Eşit Ağırlık (EA) puan türünden (Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları kontenjanı

%20’si (40 Öğrenci) Sayısal (SAY) puan türünden (Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları kontenjanı

%20’si (40 Öğrenci) Sözel (SÖZ) puan türünden (Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları kontenjanı alınacaktır.

KİMLER MÜRACAAT YAPABİLECEK?

JSGA Öğrenci Alımı duyurununa müracaat yapmak için adayların bir takım nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bilhassa YKS puanı almış olmak ve en az lise mezunu olmak gerekmektedir. Genel Olarak ise,

a. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya lise eşiti meslek okullarından mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olabilecek vaziyette olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Ulusal Eğitim Bakanlığınca (MILLI EĞITIM BAKANLIĞI) onaylanmış eşitlik dokümanları bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemek,

ç. Evli, çocuklu olmamak veya rastgele bir kadınla nikahsız olarak beraber yaşamamak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre başvuru yapılan sene Ocak ayının biri (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [(1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden evvelki yaşları esas alınır. Bu husus, imtihanlar ve kayıt-kabul işlemleri esnasında kontrol edilecektir.)]

e. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması pozitif olmak,

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya adli bir engeli bulunmamak,

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Becerisi Yönetmeliği’nin, talebe adaylarında aranacak sıhhat becerilerine ait bölümünde gösterilen sağlık şartlarına sahip olmak ve gönderileceği Sıhhat Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Talebe Adayı Olur” kararlı sağlık heyeti raporu almak,

ğ. Ulusal Savunma Üniversitesinin 2021 senesi talebe temini dahilinde, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Kabiliyeti Yönetmeliğine göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine müracaatta da geçerli sayılacaktır.

h. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü mükemmel olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Becerisi Yönetmeliğine göre vücudun herhangi bir yerinde dövme, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.),

ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan ile ilgili herhangi bir adli veya yönetimsel tahkikat veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı yönetimsel yaptırım uygulanmamak veya bu işler hasebiyle karar giymemiş olmak, i. 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 53’üncü maddesinde belirtilen müddetler geçmiş olsa dahi; isteyerek işlenen bir suçtan dolayı hükmün izah etmesinin geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile bir yıl veya daha fazla müddetle mapus cezasına mahkûm olmamak,

j. Affa uğramış veya hükmün izah etmesinin geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, düzmececilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

k. Içki, uyuşturucu veya ikazcı madde kullanımı hasebiyle rehabilitasyon görmüş veya görüyor olmamak,

l. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

m. Sağlık Becerisi Yönetmeliği hükümleri sebebiyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Örgütüne bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim müesseselerinden ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

n. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

o. Kabine Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle bağlantısı ve iltisakı bulunmamak,

ö. Başvuru tarihinde rastgele bir politik partiye aza olmadığına değin yazılı beyan sunmak,

p. Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ hudutları içerisinde bulunmak (Tablo-1’in izah bölümünün adaylar tarafından okunması ehemmiyet arz etmektedir). (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.) 19 yaş ve üzeri adaylar hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz (19 yaş altı adaylar için boy alt hududu 162 santimetre, üst hududu ise 190 santimetredir. 19 yaş ve üzerindeki adaylar için ise boy alt hududu 164 santimetredir.)

r. TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Becerisi Yönetmeliği’ndeki sıhhat niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların okulla ilişikleri kesilecektir.

s. Müracaat ve giriş şartlarını taşımadığı halde, seçme imtihanlarına katılanlar veya giriş koşullarını taşımadığı sonradan belirleyenler, bütün evrelerde başarılı olsalar bile işlemleri iptal edilecek, imtihan neticelerine bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa talebelikleri bittirilecektir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Jamdarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimlerine Askeri Öğrenci alımı için adaylar başvurularına 12 Temmuz 2021 tarihi ile başlayacak ve en geç 08 Ağustos 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı aracılığıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya bizzat yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU KLAVUZU

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 200 Subay Alımı İçin Duyuru Yayımladı! YKS TYT Puanı Kaç? Şartlar Nedir?

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

$
£
฿

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.